Dowództwo

Dowódca JRG

bryg. mgr inż. Dariusz Łęgosz

+48 54 2809131


e-mail: legoszd@kujawy.psp.gov.pl

Z-ca Dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Cezary Nowiński

+48 54 2809131


e-mail: nowinskic@kujawy.psp.gov.pl