Jednostki OSP

OSP w KSRG

Prezes

dh Jan Pankowski

Naczelnik

dh Remigiusz Ronowicz

Adres jednostki:

OSP SKRWILNO

ul. Rypińska 9

87-510 Skrwilno

 

Jej historia zaczyna się pod koniec 1916 r., gdy tutejsi mieszkańcy rozpoczęli starania u władz (wówczas okupacyjnych) o założenie OSP. Pozwolenie przyszło po kilku miesiącach, a pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 14 lutego 1917 r. Naczelnikiem formującej się drużyny został Jan Lewandowski. Grupa strażaków ochotników o imponującej liczebności (140) nie miała początkowo ani sprzętu, ani pomieszczenia dla siebie, ale już rok później dzięki zaangażowaniu mieszkańców Skrwilna zakupiono ręczną sikawkę, 4 beczkowozy oraz hełmy i pasy bojowe. Od 1918 r. datuje też swą działalność orkiestra dęta.

W 1922 r. wybudowano remizę, w której oprócz standardowych pomieszczeń strażackich była "sala teatralna" i salka do ćwiczeń dla orkiestry. Skrwileńscy druhowie włączali się czynnie w życie kulturalne swej małej ojczyzny, organizując przedstawienia o treści patriotycznej.
Kolejne lata przyniosły systematyczne uzupełnianie sprzętu, zakup umundurowania, sztandaru i pierwszego wozu strażackiego. W 1932 r. jednostka utraciła plac i remizę: teren ten został sprzedany przez właściciela majątku Skrwilno. Jednak dzięki zaangażowaniu tutejszej społeczności bardzo szybko zgromadzono materiały na budowę nowej remizy, prace budowlane zaś w dużym stopniu wykonywali sami strażacy.Tuż przed wybuchem II wojny światowej straż skrwileńska była jedną z najlepiej wyposażonych jednostek powiatu rypińskiego. Wojna nie spowodowała likwidacji jednostki, ale przyczyniła się do jej rozproszenia i utraty sprzętu. Druhowie musieli działać pod przymusem okupanta. Jednak już w kwietniu 1945 r. nastąpiła reaktywacja skrwileńskiej straży.

Dziś jest to dobrze wyposażona 33-osobowa jednostka. Posiada dwa samochody, w tym nowego, lekkiego forda; dysponuje sprzętem takim, jak m.in.: motopompy pływające, agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne i narzędzia hydrauliczne.
Nadal z dużymi sukcesami działa orkiestra dęta.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
GBA 2,5/16
 
 
 
FORD SLRt

Prezes

dh Robert Portas

Naczelnik

dh Daniel Łętkowski

Adres jednostki:

OSP SADŁOWO

Sadłowo

87-512 Sadłowo

 

Jednostka OSP Sadłowo została powołana w 1910 roku a jej pierwszym Prezesem i jednym ze współzałożycieli był ks. Albin Grzybowski. Początkowo na wyposażeniu straży była ręczna sikawka, dwie drewniane beczki na kółkach, topory, bosaki i trąbka alarmowa, w szeregach straży działało 36 członków. Przy jednostce działał Amatorski Teatr Strażacki. 27 VI 1971 roku z okazji Jubileuszu 60 – lecia OSP w Sadłowie, jednostce ufundowano sztandar i przekazano go jako wyraz uznania za jej pracę, ofiarność, poświęcenie i odwagę strażaków. W 1978 r. przystąpiono do budowy nowej remizy strażackiej, której oddanie nastąpiło 8 maja 1980 r. 24 marca 1997 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP Sadłowo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Obecnie jednostka posiada na wyposażeniu karosowany (przebudowany) samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32 z normatywnym wyposażeniem oraz w pełni wyszkoloną Jednostkę Operacyjno – Techniczną gotową do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych. W roku bieżącym druhowie z jednostki w Sadłowie brali udział w likwidacji 21 zdarzeń dla ratowania życia i mienia społeczeństwa powiatu.

Z dotacji dla jednostek ksrg, środków własnych i Urzędu Gminy straż w Sadłowie systematycznie doposażana jest w sprzęt i umundurowanie ochronne. Wykonano w remizie szereg prac remontowo – budowlanych, zmodernizowano salę balową oraz zainstalowano instalację centralnego ogrzewania.

 

MAN GCBA 5/24

Jednostka OSP w Długiem powstała w 1945 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Część sprzętu do gaszenia przejęto po okupancie niemieckim z okresu wojny. Niektóre przyrządy pożarnicze z tamtego okresu z datą 1940 r. są w posiadaniu jednostki do dnia dzisiejszego. Za strażnicę służyła początkowo drewniana stodoła, w latach pięćdziesiątych na strażnicę został wyremontowany budynek po byłym majątku ziemskim. Do roku 1973 jednostka do akcji pożarniczych używała pojazdu konnego. Pierwszy samochód pożarniczy jednostka otrzymała w 1973 r. W 1995 r. ze środków gminy Wąpielsk oraz mieszkańców Długiego została wybudowana i oddana do użytku nowa strażnica. Rok później zakupiono samochód gaśniczy ciężki Jelcz. 4 kwietnia 1997 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2001 r. został zakupiony lekki samochód Ford Transit. Obecnie jednostka dysponuje samochodem lekkim do ratownictwa technicznego VW Transporter wyposażonym w zestaw narzędzi hydraulicznych do podejmowania działań przy wypadkach drogowych, natomiast do działań gaśniczych służy karosowany samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32. Jednostka dysponuje w pełni wyszkoloną i umundurowaną Jednostką Operacyjno – Techniczną. Dzięki pozyskiwanym środkom oraz własnego wkładu pracy jednostka jest systematycznie doposażona w sprzęt i umundurowanie pożarnicze, posiada w pełni wyposażone zaplecze kuchni, wymienioną podłogę w sali zabaw. Organizowanych jest szereg imprez – zabawy, uroczystości, bale.

Prezes

dh Jędrzej Zimnicki

Naczelnik

dh Sebastian Adamczyk

Adres jednostki:

OSP KOWALKI

Kowalki 26a

87-500 Rypin

 

Już w 1959 roku za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych otrzymali motopompę. W 1960 roku rozpoczęła się budowa remizy, którą ukończono i uroczyście otwarto po dwóch latach, 15 lipca 1962 roku. W 1972 roku jednostka otrzymała na wyposażenie samochód pożarniczy marki Żuk, zamieniony w 1980 roku na większego Stara GMB. Obecnie posiadają karosowanego Stara GMB 244L. Oznacza to pojazd z osobną kabiną dla kierowcy i strażaków z zespolonym przedziałem pełnego wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych i udzielania przed medycznej pomocy w wypadkach drogowych. Od 1995 roku jednostka OSP w Kowalkach jest włączona do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Jest drugą w gminie, po jednostce w Sadłowie, włączoną do tego systemu kompleksowych działań. Od lat zajmują czołowe lokaty w zawodach pożarniczo- sportowych i zdobywają cenne nagrody. Aktywnie też działa 10- osobowa drużyna młodzieżowa.

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

GBA 3,5/16
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w 1926 roku. Powołana została przez ówczesnego właściciela majątku Jerzego Siemiątkowskiego. Nieprzerwanie działała do wybuchu wojny. Reaktywowana dopiero w 1960 r. z inicjatywy ówczesnego przew. GRN Stefana Czarneckiego. Na prezesa powołano wtedy Mieczysława Skowrońskiego, a naczelnikiem został Kazimierz Straszewski. Początkowo do pożarów wyjeżdżali ciągnikiem z przyczepą z miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Ale już wtedy mieli motopompę. Dopiero w następnych latach wyposażono strażaków w samochód Star 25, a potem jeszcze w Żuka. W 1977 r. przy wsparciu Zarządy Głównego Państwowych Straży Pożarnych oraz czynem społecznym mieszkańców i strażaków. Oddano do użytku budynek remizy z garażami. Jednostka liczyła wtedy 34 członków. W 1981 r. mieszkańcy ufundowali swoim strażakom sztandar. Unowocześniając wyposażenie w 1997 r. zakupiono strażackiego jelcza, rok później karosowanego i kompletnie wyposażonego do działań bojowych. W 2006 r. strażacy posiadają też lekki pojazd ford transit do interwencji w zdarzeniach drogowych. Obecnie jednostka liczy 25druhów, w tym dwóch honorowych. Działa również 10 – osobowa drużyna młodzieżowa. W 2000 r. wydzielono 17 – osobową, gruntownie wyszkoloną jednostkę, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na czele stoi od 12 lat prezes Edward Pawlicki. Naczelnikiem i jednocześnie kierowcą jest Andrzej Łazarski, a jego zastępcą Bolesław Bytner. Strażacy OSP w Wąpielsku służą wielkiej sprawie, jaką jest ofiarność i poświęcenie w niesieniu bezinteresownej pomocy w walce z pożarem i innymi zagrożeniami.
Prezes
 
dh Krzysztof Zelmański

Naczelnik
 
dh Ryszard Wiwatowski
 
Adres jednostki:
 
OSP RADZIKI DUŻE
 
 

Jednostka powstała w kwietniu 1926 r. W 1930 r. przy jednostce powstało kółko teatralne pod opieką nauczycielki Pani Gumińskiej. W 1931 r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez właściciela majątku w Wąpielsku Pana Siemiątkowskiego. W 1932 r. powstaje orkiestra dęta a instrumenty ufundował właściciel majątku w Radzikach Dużych. W 1935 r. Jednostka otrzymała strażnicę przy parafialnym budynku. Po wojnie w 1946 r. wybudowano strażnicę drewnianą, a w 1974 r. powstała nowa strażnica z dwoma garażami, która służy do dnia dzisiejszego. Pierwszy samochód bojowy jednostka otrzymała w 1961 r. , drugi nowy samochód gaśniczy średni jednostka otrzymała w 1971 r., a w roku 2000 pozyskano samochód gaśniczy ciężki. W roku 2004 ze środków gminnych i przy współudziale mieszkańców zakupiony został nowy samochód Ford Transit. W 2000 r. jednostka włączona została do KSRG, dzięki środkom przyznawanym dla OSP z ksrg Radziki D. doposażają jednostkę w sprzęt i umundurowanie, posiadają w pełni wyposażoną i wyszkoloną Jednostkę Operacyjno-Techniczną gotową do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.
 
http://www.strazrypin.powiatrypinski.pl/images/stories/DSCN0575.JPG
 
GBA 3/16
Prezes
 
dh Ryszard Kaźmierkiewicz

Naczelnik
 
dh Jacek Bolewski
 
Adres jednostki:
 
OSP GIŻYNEK
 
 
Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej w Giżycku od 11 lat jako jedna z jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W jednostce funkcjonuje JOT, czyli Jednostka Operacyjno – Techniczna, tworzy ją 12 osób, strażacy ci posiadają wymagane przeszkolenie pożarnicze, ubezpieczenie i badanie lekarskie. Uczestniczą w ćwiczeniach na obiektach i biorą udział w kontrolach operacyjnego zabezpieczenia obiektów z powiatu rypińskiego. Ma to zapoznać ich ze specyfiką, układem zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie zakładu, drogami ewakuacyjnymi oraz specyfiką ewentualnych działań ratowniczych na terenie zakładu. Posiadają całe niezbędne wyposażenie, są wyposażeni w system DSP (alarmowanie jest wykonywane ze stanowiska komendy powiatowej). Ryszard Kaźmierkiewicz do jednostki jako szeregowy strażak trafił w latach 60. Po kilkunastu latach awansował na konserwatora kierowcę, później działał w komisji rewizyjnej. Od 16 lat jest prezesem OSP. Przeszedł więc wszystkie etapy strażaka ochotnika i uważa, że dobre czasy strażaków właśnie się kończą. Strażacy z Giżycka w ciągu 50 lat istnienia mieli wiele osiągnięć na zawodach strażackich, pomagali przy klęskach żywiołowych na terenie całej Polski. W ostatnich latach wzbogacili się o niezbędne wyposażenie , m.in. profesjonalną torbę medyczną, piłę, zestaw hydrauliczny w roku 2011 otrzymali nowy samochód gaśniczy Man GBA 2,5/16.
 
519[C]25 - GBA 2,5/25 MAN TGM 13.290/Stolarczyk - OSP Giżynek
 
GBA 2,5/16

Prezes

dh Dariusz Trymers

Naczelnik

dh Marcin Muranowski

Adres jednostki:

OSP ROGOWO

Rogowo 62

87-515 Rogowo

 

Jednostka OSP Rogowo została założona przez grupę ludzi w 1941 r. Po wyzwoleniu w 1945 roku organizacja bardziej się aktywizuje w swojej działalności, skutecznie niesie pomoc przy gaszeniu pożarów w razie potrzeby organizuje pomoc społeczną w okresie śnieżyc i mroźnych zim. W 1948 roku przy współudziale mieszkańców wybudowano w czynie społecznym remizę strażacką. Natomiast w 1961 roku przystosowano pomieszczenie na samochód przybywający oraz sprzęt przeciw-pożarowy. Aby stworzyć bardziej odpowiednie warunki działania jednostki i rozwoju życia kulturalnego na wsi postanowiono w 1974 roku wybudować nową strażnicę bardziej funkcjonalną. W 1981 roku z okazji 40-lecia w dowód uznania społecznego za trudy pracy społecznej uhonorowana została sztandarem. W 1995 r. jednostka została włączono do KSRG. Na stanie swym posiada taki sprzęt, który umożliwia branie działu w działaniach ratowniczo-gaśniczych, drogowych, powodziowych i wielu innych zdarzeniach. Posiada dwa samochody gaśnicze średnie typu GBA 2,5/16 z normatywnym wyposażeniem. W OSP powołana została przez zarząd grupa 17 strażaków stanowiących. Strażacy OSP w Rogowie służą wielkiej sprawie, jaką jest ofiarność i poświęcenie w niesieniu bezinteresownej pomocy w walce z pożarem i innymi zagrożeniami.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

GBA 3/28