Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy wtorek od godziny 11:00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP.

tel. (54) 280 9141
  • 11:00 - 13:00